Keď chceme začať tkať, je potrebné venovať príprave veľkú pozornosť. Zabezpečiť si tkáčsky stav – krosná, nitelnice, brdo, člnky, cievky, potak a hlavne priadzu. Práca okolo tkania začína prípravou nití na osnovu tkania. Používa sa najmä bavlnený pamuk. Pri snovaní na koberce sa využíva farebnosť pamuku na vytvorenie vzorky. Pri snovaní na plátno sa využíval aj ľan, na tkanie na štyroch, šiestich a ôsmich niteľniciach sa snuje pamukom.

Snovadlá - je to drevená rámová konštrukcia, krútiaca sa okolo stredovej osi. Pamukové nite na špuliach alebo fajfách sa naložia do fajfovníka, odtiaľ sa po jednej navlečú do lopatky a založia na činy na snovalách. Otáčaním sa nite navíjajú na snovadlá. Po skončení snovania je na snovadlách pletenec priadze, ktorý opatrne dávame zapletaním dolu . Podľa toho, čo chceme tkať, nachystáme si osnovu na metre a pasmá. Jedno pasmo je 60 nití. Keď chceme tkať koberce, stačí nasnovať od 6 – 10 pasom. Na plátno a činovať sa snuje obyčajne od 12 – 16 pasom. Plátno je husté a pevné.

Nasnovaný pletenec – jeho začiatok – prenesieme na hlavu krosien a cez prejmy ho našpanujeme. Držaním priadze spôsobíme jej napnutie a tak pomaly krútením hlavy krosien navíjame priadzu na krosná. Koniec nití, ktoré boli preložené na činoch na snovadlách, zaistíme do ciepok a začína ďalšia etapa prác – naberanie do niteľníc a nakoniec do brda. Keď konce nití prejdu aj brdom, uviažeme ich na plachtičku a môžeme začať tkať.

Keď máme hotovú osnovu, musíme si nachystať nite na útok. Na zvýjačkách pozvýjame pradená priadze na farfy, z fajfy zvýjame na potaku na malé cievky. Cievku vložíme do člnka a stlačením podnože vytvoríme na osnove priestor, ktorým prevlečieme útkovú niť. Bilami niť pribuchneme, aby práca bola pevná a pekná.

Rozdiel medzi jednotlivými druhmi tkania nie je len v pasmách, ale aj v počte niteľníc a podnoží. Koberce a pláno sa tkajú na dvoch podnožiach a dvoch niteľniciach, činovať na štyroch, šiestich a ôsmych podnožiach a niteľniciach. Je to napr. 14 pasom 840 nití, každá niť rôzne nabratá do šiestich niteľníc. Je tu dôležité naberanie nití, ale aj dodržiavanie spôsobu tkania. Na tkanie plátna a kobercov používame priemyselné niteľnice, na tkanie činovate na 4 – 8 podnožiach je potrebné si niteľnice zhotoviť vlastnoručne.

Ovládam jednoduché tkanie na dvoch podnožiach, tkanie činovati na štyroch a šiestich podnožiach, tkanie na ôsmich podnožiach sa momentálne učím.

Najviac tkám na šiestich podnožiach. Tkaná činovať sa podľa vzoru, použitého materiálu a veľkosti môže použiť na zhotovenie malých stolových prestieraní, obrusov, dekorácií, dámskych šiat, kostýmov, taška cez plece, uteráky, vankúše, záložky do kníh, plátené vrecká na chlieb.

Týmto spôsobom ja zhotovujem tkané obrazy - tapisérie. Variabilita osnovy umožňuje tkať aj rôzne tvary a obrazce, pri značnej trpezlivosti, obrazotvornosti a fantázii. Zložitosť vzorky vyžaduje pozornosť pri tkaní. Omyl jednej niti spôsobí znehodnotenie celej práce. Niekedy však týmto omylom vznikne nová vzorka alebo nový motív.

V mojich prácach využívam len prírodné materiály. Najmä ľan siaty – močený a rosený, bavlnu, vlnu a konope.